با توجه به درخاست های کاربران توضیحاتی مبتنی بر عدم ارایه سرویس به خدمات وی پی ان و تانلینگ  عنوان میشود:

سرویس های تانلینگ و  وی پی ان با رصد و مانیتورینگ در دیتانستر های افرانت روبرو هستند و بصورت حرفه ای این مانیتورینگ توسط دیتاسنتر ها کنترل میشوند که طبق ابلاغیه ها در صورت ارایه سرویس های غیر مجاز با توجه به جرم انگاری شدن این خدمات  موارد و گزارشات از سوی دیتاسنتر برای کاربر به مقامات قضایی ارسال خواهد شد لذا جهت جلوگیری از مشکلات احتمالی از ارایه سرویس به این خدمات که در چهارچوب مصرف کننده نمیباشد اجتناب میکنیم.سه شنبه, ژانویه 3, 2023

« برگشت