×
 برای دنبال کردن اخبار و اطلاعیه ها و کد های تخفیف ویژه به کانال تلگرام فاما سرور بپیوندید.   @famaserver

لینک کانال
berlin 1


berlin 1


cpu = 1core


RAM = 2GB


HDDnvme = 30 gig


port 1 gig


BW = unlimited


سیستم عامل انتخابی


ip =1

berlin 2


berlin 2


cpu = 1core


RAM = 3GB


HDDnvme = 40 gig


port 1 gig


BW = unlimited


سیستم عامل انتخابی


ip =1

berlin 3


berlin 3


cpu = 2core


RAM = 4GB


HDDnvme = 50 gig


port 1 gig


BW = unlimited


سیستم عامل انتخابی


ip =1

berlin 4


berlin 4


cpu = 2core


RAM = 5GB


HDDnvme = 60 gig


port 1 gig


BW = unlimited


سیستم عامل انتخابی


ip =1

berlin 5


berlin 5


cpu = 3core


RAM = 6GB


HDDnvme = 70 gig


port 1 gig


BW = unlimited


سیستم عامل انتخابی


ip =1

berlin 6


berlin 6


cpu = 3core


RAM = 7GB


HDDnvme = 75 gig


port 1 gig


BW = unlimited


سیستم عامل انتخابی


ip =1

berlin 7


berlin 7


cpu = 4core


RAM = 8GB


HDDnvme = 80 gig


port 1 gig


BW = unlimited


سیستم عامل انتخابی


ip =1

berlin 8


berlin 8


cpu = 4core


RAM = 10GB


HDDnvme = 100 gig


port 1 gig


BW = unlimited


سیستم عامل انتخابی


ip =1

berlin 9


berlin 9


cpu = 5core


RAM = 15GB


HDDnvme = 150 gig


port 1 gig


BW = unlimited


سیستم عامل انتخابی


ip =1

berlin 10


berlin 10


cpu = 5core


RAM = 20GB


HDDnvme = 200 gig


port 1 gig


BW = unlimited


سیستم عامل انتخابی


ip =1

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای این سایت محفوظ می باشد