هاست بک آپ
میزبان قابل اطمینان
 • Product 1

  محک 1


  • فضا 10 گیگابایت
   ترافیک نامحدود
   DirectAdmin
  فقط
  49,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 2

  محک 2


  • فضا 40 گیگابایت
   ترافیک نامحدود
   DirectAdmin
  فقط
  99,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 3

  محک 3


  • فضا 70 گیگابایت
   ترافیک نامحدود
   DirectAdmin
  فقط
  170,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 4

  محک 4


  • فضا 100 گیگابایت
   ترافیک نامحدود
   DirectAdmin
  فقط
  240,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 5

  محک 5


  • فضا 150 گیگابایت
   ترافیک نامحدود
   DirectAdmin
  فقط
  330,000/ماهیانه
  سفارش دهید