هاست بک آپ
میزبان قابل اطمینان
 • Product 1

  محک 1


  • فضا 10 گیگابایت
   ترافیک نامحدود
   DirectAdmin
  فقط
  174,000/6 ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 2

  محک 2


  • فضا 40 گیگابایت
   ترافیک نامحدود
   DirectAdmin
  فقط
  294,000/6 ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 3

  محک 3


  • فضا 70 گیگابایت
   ترافیک نامحدود
   DirectAdmin
  فقط
  190,000/3 ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 4

  محک 4


  • فضا 100 گیگابایت
   ترافیک نامحدود
   DirectAdmin
  فقط
  101,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 5

  محک 5


  • فضا 150 گیگابایت
   ترافیک نامحدود
   DirectAdmin
  فقط
  119,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 6

  محک 6


  • فضا 1000 گیگابایت
   ترافیک نامحدود
   DirectAdmin
  فقط
  900,000/ماهیانه
  سفارش دهید