سرورهای مجازی ایران
میزبان شما هستیم.
 • Product 1

  plan 1


  • PLAN 1


   نیاز به اهراز هویت


   سی پی یو=1هسته


   رم =21 گیگ


   هارد = 30 گیگ


   پهنای باند = نامحدود
   منصفانه


   RAID 10


   لینک گیگ


   سیستم عامل انتخابی


   آی پی 1 عدد
  فقط
  199,000/mo
  خارج از دسترس
 • Product 2

  plan 2


  • PLAN 2


   نیاز به اهراز هویت


   سی پی یو=1هسته


   رم = 3 گیگ


   هارد = 30 گیگ


   پهنای باند = نامحدود
   منصفانه


   لینک گیگ


   RAID 10


   سیستم عامل انتخابی


   آی پی 1 عدد
  فقط
  254,000/mo
  خارج از دسترس
 • Product 3

  plan 3


  • PLAN 3


   نیاز به اهراز هویت


   سی پی یو=2هسته


   رم = 3 گیگ


   هارد = 40 گیگ


   پهنای باند = نامحدود
   منصفانه


   لینک گیگ


   RAID 10


   سیستم عامل انتخابی


   آی پی 1 عدد
  فقط
  315,000/mo
  خارج از دسترس
 • Product 4

  plan 4


  • PLAN 4


   نیاز به اهراز هویت


   سی پی یو=2هسته


   رم =4 گیگ


   هارد = 50 گیگ


   پهنای باند = نامحدود
   منصفانه


   لینک گیگ


   RAID 10


   سیستم عامل انتخابی


   آی پی 1 عدد
  فقط
  465,000/mo
  خارج از دسترس
 • Product 5

  plan 5


  • PLAN 5


   نیاز به اهراز هویت


   سی پی یو=3هسته


   رم =5 گیگ


   هارد = 50 گیگ


   پهنای باند = نامحدود
   منصفانه


   لینک گیگ


   RAID 10


   سیستم عامل انتخابی


   آی پی 1 عدد
  فقط
  570,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 6

  plan 6


  • PLAN 6


   نیاز به اهراز هویت


   سی پی یو=3هسته


   رم =8 گیگ


   هارد = 70 گیگ


   پهنای باند = نامحدود
   منصفانه


   لینک گیگ


   RAID 10


   سیستم عامل انتخابی


   آی پی 1 عدد
  فقط
  750,000/mo
  سفارش دهید