سرور های کشور فنلاند
میزبان شما هستیم.
 • Product 1

  Finland 1


  • Finland 1


   cpu = 1core


   RAM = 1GB


   HDDnvme = 30 gig


   port 1 gig


   BW = unlimited


   سیستم عامل انتخابی


   ip =1
  فقط
  315,000/mo
  خارج از دسترس
 • Product 2

  Finland 2


  • Finland 2


   cpu = 1core


   RAM = 2GB


   HDDnvme = 40 gig


   port 1 gig


   BW = unlimited


   سیستم عامل انتخابی


   ip =1
  فقط
  383,000/mo
  خارج از دسترس
 • Product 3

  Finland 3


  • Finland 3


   cpu = 2core


   RAM = 3GB


   HDDnvme = 40 gig


   port 1 gig


   BW = unlimited


   سیستم عامل انتخابی


   ip =1
  فقط
  639,000/mo
  خارج از دسترس
 • Product 4

  Finland 4


  • Finland 4


   cpu = 2core


   RAM = 4GB


   HDDnvme = 40 gig


   port 1 gig


   BW = unlimited


   سیستم عامل انتخابی


   ip =1
  فقط
  699,000/mo
  خارج از دسترس
 • Product 5

  Finland 5


  • Finland 4


   cpu = 3core


   RAM = 5GB


   HDDnvme = 50 gig


   port 1 gig


   BW = unlimited


   سیستم عامل انتخابی


   ip =1
  فقط
  719,000/mo
  خارج از دسترس
 • Product 6

  Finland 6


  • Finland 4


   cpu = 5core


   RAM = 10GB


   HDDnvme = 80 gig


   port 1 gig


   BW = unlimited


   سیستم عامل انتخابی


   ip =1
  فقط
  1,890,000/mo
  سفارش دهید