سرور اختصاصی ایران
میزبان شما هستیم.
 • Product 1

  اختصاصی economy(1)


  • dedicated economy 1


   سی پی یو=*2


   cpu 2620


   6 هسته cpu


   رم = 16 گیگ


   هارد =300 hdd


   پهنای باند = نامحدود
   منصفانه


   لینک گیگ


   آی پی 1 عدد
  فقط
  1,950,000/ماهیانه
  خارج از دسترسی
 • Product 2

  اختصاصی economy(2)


  • dedicated economy(2)


   سی پی یو=*2


   cpu 2620 v2


   6 هسته cpu


   رم = 32 گیگ


   هارد =250 ssd


   پهنای باند = نامحدود
   منصفانه


   لینک گیگ


   آی پی 2 عدد
  فقط
  2,420,000/ماهیانه
  خارج از دسترسی
 • Product 3

  vpx 1


  • vpx 1


   سی پی یو=*2


   cpu xeon 5640


   12 هسته cpu


   رم = 16 گیگ


   هارد =320 گیگ


   پهنای باند = نامحدود
   منصفانه


   لینک گیگ


   hdd =RAID


   سیستم عامل انتخابی


   آی پی 1 عدد
  فقط
  1,999,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 4

  vpx 2


  • vpx 2


   سی پی یو=*2


   cpu xeon 5650


   12 هسته cpu


   رم = 16 گیگ


   هارد = 500 tra


   RAID ssd =1+0


   پهنای باند = نامحدود
   منصفانه


   لینک گیگ


   hdd = RAID 10


   سیستم عامل انتخابی


   آی پی 1 عدد
  فقط
  2,550,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 5

  vpx 3


  • vpx 3


   سی پی یو=*2


   cpu xeon 2620


   12 هسته cpu


   رم = 32 گیگ


   هارد = 300 gig


   RAID =1


   پهنای باند = نامحدود
   منصفانه


   لینک گیگ


   hdd= RAID 1


   سیستم عامل انتخابی


   آی پی 1 عدد
  فقط
  2,800,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 6

  vpx 4


  • vpx 4


   سی پی یو=*2


   cpu xeon2620v2


   12 هسته cpu


   رم = 64 گیگ


   هارد = 250 ssd


   پهنای باند = نامحدود
   منصفانه


   لینک گیگ


   hdd = RAID 1+0


   سیستم عامل انتخابی


   آی پی 1 عدد
  فقط
  3,200,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 7

  vpx 5


  • vpx 5


   سی پی یو=*2


   cpu E5-2650 v1


   12 هسته cpu


   رم = 32 گیگ


   هارد =500 گیگ


   پهنای باند = نامحدود
   منصفانه


   لینک گیگ


   hdd =RAID0


   سیستم عامل انتخابی


   آی پی 1 عدد
  فقط
  3,850,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 8

  vpx 6


  • vpx 6


   سی پی یو=*2


   cpu E5-2650v2


   12 هسته cpu


   رم = 64 گیگ


   هارد =1000 گیگ


   پهنای باند = نامحدود
   منصفانه


   لینک گیگ


   hdd =RAID 0 or 1


   سیستم عامل انتخابی


   آی پی 1 عدد
  فقط
  4,550,000/ماهیانه
  خارج از دسترسی