سرور اختصاصی ایران
میزبان شما هستیم.
 • Product 1

  اختصاصی economy(1)


  • dedicated economy 1


   سی پی یو=*2


   cpu 2620


   6 هسته cpu


   رم = 16 گیگ


   هارد =300 hdd


   پهنای باند = نامحدود
   منصفانه


   لینک گیگ


   آی پی 1 عدد
  فقط
  1,950,000/ماهیانه
  خارج از دسترسی
 • Product 2

  اختصاصی economy(2)


  • dedicated economy(2)


   سی پی یو=*2


   cpu 2620 v2


   6 هسته cpu


   رم = 32 گیگ


   هارد =250 ssd


   پهنای باند = نامحدود
   منصفانه


   لینک گیگ


   آی پی 2 عدد
  فقط
  2,420,000/ماهیانه
  خارج از دسترسی
 • Product 3

  vpx 1


  • vpx 1


   CPU 2620v2 *2


   رم = 32 گیگ


   هارد =250 گیگ


   پهنای باند = نامحدود
   منصفانه


   لینک گیگ


   سیستم عامل انتخابی


   آی پی 1 عدد
  فقط
  3,500,000/ماهیانه
  خارج از دسترسی
 • Product 4

  vpx 2


  • vpx 2


   CPU 2620v2 *2


   رم = 64 گیگ


   هارد = 512 tra


   پهنای باند = نامحدود
   منصفانه


   لینک گیگ


   سیستم عامل انتخابی


   آی پی 1 عدد
  فقط
  4,200,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 5

  vpx 3


  • vpx 3


   cpu xeon 2650


   رم = 64 گیگ


   هارد = 1000 gig


   هارد2 = 900 gig


   پهنای باند = نامحدود
   منصفانه


   لینک گیگ


   سیستم عامل انتخابی


   آی پی 1 عدد
  فقط
  4,999,000/ماهیانه
  خارج از دسترسی
 • Product 6

  vpx 4


  • vpx 4


   cpu xeon2690v2


   رم = 60 گیگ


   هارد = 1000 ssd


   پهنای باند = نامحدود
   منصفانه


   لینک گیگ


   سیستم عامل انتخابی


   آی پی 1 عدد
  فقط
  5,600,000/ماهیانه
  خارج از دسترسی
 • Product 7

  vpx 5


  • vpx 5


   cpu E5-2690 v4


   رم = 128 گیگ


   هارد =1000 گیگ *3


   پهنای باند = نامحدود
   منصفانه


   لینک گیگ


   سیستم عامل انتخابی


   آی پی 1 عدد
  فقط
  6,300,000/ماهیانه
  خارج از دسترسی
 • Product 8

  vpx 6


  • vpx 6


   سی پی یو=*4


   cpu E5-4660v4


   256 هسته cpu


   رم = 512 گیگ


   هارد =10000 گیگ


   پهنای باند = نامحدود
   منصفانه


   لینک گیگ


   hdd =RAID 5


   سیستم عامل انتخابی


   آی پی 1 عدد
  فقط
  18,000,000/ماهیانه
  خارج از دسترسی