سرور مجازی هلند
میزبان شما هستیم.
 • Product 1

  NE_A


  • سرور هلند NE_A


   سی پی یو=1هسته


   رم = 2 گیگ


   هارد = 40 گیگ


   پهنای باند = نامحدود


   لینک 1 گیگ


   آی پی 1 عدد


   آمستردام
  فقط
  420,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 2

  NE_B


  • سرور هلند NE_B


   سی پی یو=2هسته


   رم = 4 گیگ


   هارد = 50 گیگ


   پهنای باند = نامحدود


   لینک 1 گیگ


   آی پی 1 عدد


   آمستردام
  فقط
  575,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 3

  NE_C


  • سرور هلند NE_C


   سی پی یو=3هسته


   رم = 5 گیگ


   هارد = 60 گیگ


   پهنای باند = نامحدود


   لینک 1 گیگ


   آی پی 1 عدد


   آمستردام
  فقط
  750,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 4

  NE_D


  • سرور هلند NE_D


   سی پی یو=3هسته


   رم = 8 گیگ


   هارد = 60 گیگ


   پهنای باند = نامحدود


   لینک 1 گیگ


   آی پی 1 عدد


   آمستردام
  فقط
  850,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 5

  NE_E


  • سرور هلند NE_E


   سی پی یو=5هسته


   رم = 12 گیگ


   هارد = 100 گیگ


   پهنای باند = نامحدود


   لینک 1 گیگ


   آی پی 1 عدد


   آمستردام
  فقط
  1,299,000/mo
  سفارش دهید