vpuk 1


vpuk 1


Xeon E3-1245v5 (4x3.5GHz)


RAM = 16GB


HDD = 1x1TB


BW = 10000GB


سیستم عامل انتخابی


آی پی 5 عدد

vpuk 2


vpuk 2


Xeon E-2146G (6x3.5GHz)


RAM = 16GB


HDD = 1x480GB SSD


BW = 10000GB


سیستم عامل انتخابی


آی پی 5 عدد

vpuk 3


vpuk 3


Xeon E3-1245v5 (4x3.5GHz)


RAM = 32GB


HDD = 1x800GB SSD


BW = 10000GB


سیستم عامل انتخابی


آی پی 5 عدد

vpuk 4


vpuk 4


Xeon E3-1270v3 (4x3.5GHz)


RAM = 32GB


HDD =2x1TB RAID-1


BW = 10000GB


سیستم عامل انتخابی


آی پی 5 عدد

vpuk 5


vpuk 5


Epyc 7302P (16x3GHz)


RAM = 32GB


HDD =2x480GB SSD RAID-1


BW = 10000GB


سیستم عامل انتخابی


آی پی 5 عدد