میزبان شما هستیم.
ارزان و قابل اطمینان
 • Product 1

  cPanel Cloud


  • لایسنس cPanel Cloud


   مخصوص سرور مجازی
   سیکل پرداخت ماهانه
   3 بار تغییر آیپی
  Csak
  185,000/mo
  580,000 Beállítási díj
  Rendelés
 • Product 2

  cPanel Metal


  • لایسنس cPanel Metal


   مخصوص سرور اختصاصی
   سیکل پرداخت ماهانه
   3 بار تغییر آیپی
  Csak
  195,000/mo
  1,120,000 Beállítási díj
  Rendelés
 • Product 3

  CloudLinux OS


  • کلود لینوکس


   سیکل پرداخت ماهانه
   3 بار تعویض آیپی
   درای افزودنی
  Csak
  210,000/mo
  890,000 Beállítási díj
  Rendelés
 • Product 4

  LiteSpeed


  • لایت اسپید


   سیکل پرداخت ماهانه
   3 بار تعویض آیپی
   WebHost-Professional
   2 Cpu worker
   LScashe Standard
   درای افزودنی
  Csak
  210,000/mo
  620,000 Beállítási díj
  Rendelés
 • Product 5

  Virtualizor


  • Virtualizor


   لایسنس virtualizor Panel
   سیکل پرداخت ماهانه
   3 بار غییر آیپی
  Csak
  210,000/mo
  310,000 Beállítási díj
  Rendelés
 • Product 6

  Directadmin


  • دایرکت ادمین


   سیکل پرراخت ماهانه
   3 بار تعویض آیپی
   دارای افزودنی
  Csak
  189,000/mo
  Rendelés
 • Product 7

  Plesk Web HOST


  • Plesk -VPS


   مخصوص سرور مجازی
   سیکل پرداخت ماهانه
   3 بار تعویض آیپی
   دارای افزودنی
  Csak
  285,000/mo
  Rendelés
 • Product 8

  Plesk Web HOST


  • Plesk-dedicate


   مخصوص سرور اختصاصی
   سیکل پرداخت ماهانه
   3 بار تعویض آیپی
   دارای افزودنی
  Csak
  310,000/mo
  999,000 Beállítási díj
  Rendelés
 • Product 9

  JetBackup


  • Jet Backup


   سیکل پرداخت ماهانه
   3 بار تعویض آیپی
  Csak
  59,000/mo
  Rendelés
 • Product 10

  Imunify360


  • Imunify360


   سیکل پرداخت ماهانه
   3 بار تعویض آیپی
  Csak
  275,000/mo
  Rendelés
 • Product 11

  WHM Reseller


  • WHM Reseller


   سیکل پرداخت ماهانه
   3 بار تعویض آیپی
  Csak
  60,000/mo
  Rendelés
 • Product 12

  SitePad


  • SitePad


   سیکل پرداخت ماهانه
   3 بار تعویض آیپی
  Csak
  62,000/mo
  Rendelés
 • Product 13

  DA Reseller


  • DA Reseller


   سیکل پرداخت ماهانه
   3 بار تعویض آیپی
  Csak
  62,000/mo
  Rendelés
 • Product 14

  LiteSpeed Web ADC


  • LiteSpeed Web ADC


   CPU ENT- 2core
   LSCache Standard
   سیکل پرداخت ماهانه
   3 بار تعویض آیپی
   دارای افزودنی
  Csak
  310,000/mo
  890,000 Beállítási díj
  Rendelés
 • Product 15

  MailScanner Front-End


  • MailScanner Front-End


   سیکل پرداخت ماهانه
   3 بار تعویض آیپی
  Csak
  62,000/mo
  Rendelés
 • Product 16

  Solusvm - Master


  • Solusvm - Master


   سیکل پرداخت ماهانه
   3 بار تعویض آیپی
  Csak
  129,000/mo
  137,000 Beállítási díj
  Rendelés
 • Product 17

  Solusvm - Slave


  • Solusvm - Slave


   سیکل پرداخت ماهانه
   3 بار تعویض آیپی
  Csak
  62,000/mo
  Rendelés
 • Product 18

  CSP Beshkon

  • قابل نصب روی سرور ایران


   سرویس دور زدن تحریم ها


   نصب راحتتر پکیج ها و بسته ها
  INGYENES!
  Rendelés