سرور بیگ بلو باتن
میزبان شما هستیم.
 • Product 1

  big 1


  • big 1


   سی پی یو=4هسته


   رم =8 گیگ


   هارد = 60 گیگ


   پهنای باند = نامحدود
   منصفانه


   RAID 10


   لینک گیگ


   سیستم عامل انتخابی


   آی پی 1 عدد
 • Product 2

  big 2


  • big 2


   سی پی یو=4هسته


   رم =10 گیگ


   هارد = 60 گیگ


   پهنای باند = نامحدود
   منصفانه


   RAID 10


   لینک گیگ


   سیستم عامل انتخابی


   آی پی 1 عدد
 • Product 3

  big 3


  • big 3


   سی پی یو=4هسته


   رم =13 گیگ


   هارد = 70 گیگ


   پهنای باند = نامحدود
   منصفانه


   RAID 10


   لینک گیگ


   سیستم عامل انتخابی


   آی پی 1 عدد
 • Product 4

  big 4


  • big 4


   سی پی یو=5هسته


   رم =16 گیگ


   هارد = 70 گیگ


   پهنای باند = نامحدود
   منصفانه


   RAID 10


   لینک گیگ


   سیستم عامل انتخابی


   آی پی 1 عدد
 • Product 5

  big 5


  • big 5


   سی پی یو=6هسته


   رم =20 گیگ


   هارد = 90 گیگ


   پهنای باند = نامحدود
   منصفانه


   RAID 10


   لینک گیگ


   سیستم عامل انتخابی


   آی پی 1 عدد
 • Product 6

  سرور اختصاصی big6


  • dedicated big 6


   سی پی یو=12هسته


   سی پی یو=L5640


   رم =16 گیگ


   هارد = 300 گیگ


   پهنای باند = نامحدود


   لینک گیگ


   آی پی 1 عدد
  Only
  1,950,000/mo
  Надвор од залиха
 • Product 7

  سرور اختصاصی big7


  • dedicated big 7


   سی پی یو=12هسته


   سی پی یو=2620


   رم =32 گیگ


   هارد = 250گیگ


   پهنای باند = نامحدود


   لینک گیگ


   آی پی 1 عدد
 • Product 8

  سرور اختصاصی big 8


  • dedicated big 8


   سی پی یو=24هسته


   سی پی یو=2650 v2


   رم =64 گیگ


   هارد = 1000 gig ssd


   پهنای باند = نامحدود


   لینک گیگ


   آی پی 1 عدد
 • Product 9

  سرور اختصاصی big 9


  • dedicated big 9


   سی پی یو=32هسته


   سی پی یو=2690 v2


   رم =60 گیگ


   هارد = 1000 gig ssd


   پهنای باند = نامحدود


   لینک گیگ


   آی پی 1 عدد
 • Product 10

  بیگ اقتصادی 1


  • اختصاصی اقتصادی 1


   سی پی یو=12هسته


   سی پی یو=2620


   رم =24 گیگ


   هارد = 300 sas


   پهنای باند = نامحدود


   لینک گیگ


   آی پی 1 عدد
 • Product 11

  بیگ اقتصادی 2


  • اختصاصی اقتصادی 2


   سی پی یو=12هسته


   سی پی یو=2620v2


   رم =32 گیگ


   هارد = ssd 250


   پهنای باند = نامحدود


   لینک گیگ


   آی پی 1 عدد
  Only
  1,490,000/mo
  Надвор од залиха
 • Product 12

  پکیج ویژه مدارس

  • موارد موجود در پکیج


  • 1- طراحی سایت مدرسه


   2-سراحی پورتال مدیر , دبیر , دانش آموز و اولیا


   3-هاست cpanel


   4 - دامنه ir


   5 - سرور بیگ بلوباتن اختصاصی ظرفیت 200 نفر همزمان