سرور مجازی فرانسه ssd
میزبان شما هستیم.
 • Product 1

  vfr 1


  • 1Core CPU


   512MB Ram


   15GB SSD


   پهنای باند = 150GB
  Endast
  55,000/mo
  Slutsåld
 • Product 2

  vfr 2


  • 1Core CPU


   1GB Ram


   20GB SSD


   پهنای باند نامحدود
  Endast
  84,000/mo
  Slutsåld
 • Product 3

  vfr 3


  • 2Core CPU


   2GB Ram


   40GB SSD


   پهنای باند نامحدود
  Endast
  135,000/mo
  Slutsåld
 • Product 4

  vfr 4


  • 2Core CPU


   3GB Ram


   45GB SSD


   پهنای باند نامحدود
  Endast
  169,000/mo
  Slutsåld
 • Product 5

  vfr 5


  • 4Core CPU


   4GB Ram


   50GB SSD


   پهنای باند نامحدود
  Endast
  179,000/mo
  Slutsåld
 • Product 6

  vfr 6


  • 4Core CPU


   8GB Ram


   100GB SSD


   پهنای باند نامحدود
  Endast
  351,000/mo
  Slutsåld
 • Product 7

  vfr 7


  • 6Core CPU


   12GB Ram


   150GB SSD


   پهنای باند نامحدود
  Endast
  524,000/mo
  Slutsåld
 • Product 8

  vfr 8


  • 8Core CPU


   16GB Ram


   200GB SSD


   پهنای باند نامحدود

  Endast
  713,000/mo
  Slutsåld